Polityka prywatności

Wprowadzenie do prywatności

Firmy BAS odnoszą sukcesy dzięki swoim utalentowanym pracownikom. Nasza organizacja się rozwija, dlatego zawsze rozglądamy się wokół, aby połączyć więcej talentów z naszą misją. Ta strona internetowa Praca w BAS odgrywa w tym ważną rolę. Aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę przy planowaniu Twojej kariery, zbieramy dane. Na przykład, gdy ubiegasz się o pracę lub gdy aktywujesz alert o pracy BAS. Twoja prywatność jest tutaj naszym najwyższym priorytetem. Zachowujesz kontrolę nad swoimi danymi, których używamy wyłącznie w celu dostarczenia Ci żądanych informacji lub rozpoczęcia procedury składania wniosków i selekcji. W BAS wierzymy w potęgę Internetu i e-commerce i staramy się, aby internet był jak najbardziej wartościowy dla wszystkich użytkowników. Przestrzegamy następujących zasad, aby zapewnić Twoją prywatność:

  • follow-up: możesz sam decydować o przechowywanych przez nas danych, a my niezwłocznie Ci pomożemy, jeśli zechcesz zmienić swoje preferencje;
  • na życzenie: w ciągu dwóch dni roboczych udzielimy Ci wglądu w dane, które dla Ciebie przechowujemy;
  • bezpieczeństwo: Twoje dane są u nas „pod kluczem”;
  • istotne informacje: wykorzystujemy Twoje dane, aby przekazać Ci informacje, które są dla Ciebie ważne.

Niniejsze oświadczenie stanowi politykę prywatności firmy BAS i wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje. Dotyczy to wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz, oraz wszelkich danych osobowych, które zbieramy z innych źródeł.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W niniejszym oświadczeniu należy czytać „BAS Holding” jako BAS Holding B.V., w tym wszystkie powiązane spółki i spółki zależne (określane również jako „BAS”, „my” lub „nas”). Pełną listę wszystkich spółek wchodzących w skład BAS Holding można znaleźć pod adresem http://basholding.com/en/about-bas-holding.html. Jednostka BAS odpowiedzialna za Twoje dane osobowe (i administrator w rozumieniu przepisów o ochronie danych) to jednostka biznesowa BAS Holding, która początkowo zbiera informacje od Ciebie lub o Tobie. RODO ma na celu zapewnienie, że firmy przetwarzają dane osobowe w bardziej przejrzysty, bezpieczny, konkretny i ograniczony sposób. Dlatego niniejsza polityka prywatności jest doskonałą okazją, aby poinformować Cię, w jaki sposób obchodzimy się z danymi oraz określić Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

BAS przetwarza dane osobowe w sposób gwarantujący wysoki poziom ochrony. W każdym przetwarzaniu danych istnieje cel i podstawa prawna. Ponieważ chcemy mieć pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne, przechowujemy tylko te dane, które pozwalają nam poprawić Twoje doświadczenia z BAS. Prawie zawsze opieramy przetwarzanie danych na następujących podstawach prawnych:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia (na Twoje żądanie) działań zmierzających do zawarcia umowy (np. gdy chcesz zostać zaproszony na podanie o pracę);
  • przetwarzanie jest nam niezbędne do wywiązania się z odpowiedniego obowiązku prawnego (na przykład, gdy musimy zebrać określone informacje do celów podatkowych lub administracyjnych);
  • przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie handlowym, biorąc pod uwagę Twoje interesy i prawa podstawowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały one uzyskane oraz charakteru informacji. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dozwolony przez prawo. Na przykład musimy przechowywać dane finansowe przez siedem lat.

OCHRONA DANYCH

Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i niechcianym zmianom w Twoich danych. W ten sposób zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych, że dostęp do danych jest zabezpieczony oraz że podejmowane są środki bezpieczeństwa. Ponadto wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni, aby Twoje dane osobowe były prywatne i bezpieczne.

STRONIE INTERNETOWEJ

Automatycznie zbieramy określone rodzaje informacji, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować wykorzystanie dzienników serwera WWW do zliczania liczby odwiedzających i określania kraju pochodzenia oraz rodzaju używanego urządzenia. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczenie dotyczące plików cookie

INNE STRONY 

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych, do których prowadzą linki do naszych stron internetowych. Nie możemy zagwarantować, że te strony internetowe przetwarzają dane osobowe w sposób niezawodny i bezpieczny. Radzimy zawsze zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej witryny, aby określić, w jaki sposób obchodzi się ona z Twoimi danymi. 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 


WEWNĘTRZNE UCHWYTY BASOWE 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym jednostkom biznesowym BAS, aby służyć Ci pomocą i dostosować Twoje doświadczenia z BAS do Twoich zainteresowań. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych gości online ani w żaden inny sposób nie ujawniamy ich niepowiązanym stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych poniżej. 

AUTORYZOWANI DOSTAWCY USŁUG 

Możemy ujawnić Twoje dane usługodawcom, których zatrudniliśmy (jako podmioty przetwarzające) do świadczenia usług w naszym imieniu. Usługodawcy ci są umownie zobowiązani do wykorzystywania lub ujawniania informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub do przestrzegania zobowiązań prawnych. 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę prywatności. Zmiany te zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Nigdy nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów bez Twojej zgody. 

TWOJE PRAWA DO OCHRONY DANYCH 

Masz różne prawa w zakresie ochrony danych. Przede wszystkim masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Masz również prawo zażądać od BAS poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez BAS lub zażądać przeniesienia danych. Zwracamy jednak uwagę, że BAS nie zawsze musi być zobowiązany do spełnienia żądania usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu lub przeniesienia danych. Zobowiązania prawne BAS i wyjątki od takich praw będą oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli chcesz skorzystać z (jednego z) powyższych praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych. 

Specjalista ds. ochrony danych e-mail (Holandia): privacy@basholding.com 
E-mail Inspektor Ochrony Danych (Niemcy): datenschutz@bts-daf.de 


Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 23 maja 2018 r.