Wprowadzenie do polityki prywatności

Firmy z grupy BAS odnoszą sukcesy dzięki swoim utalentowanym pracownikom. Nasza organizacja stale się rozwija, więc zawsze rozglądamy się, aby połączyć więcej talentów z naszą misją. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa strona internetowa Werken bij BAS. Aby jak najlepiej pomóc ci w twojej karierze, zbieramy dane. Na przykład, gdy starasz się o pracę. Twoja prywatność jest dla nas najwyższym priorytetem. Zachowujesz kontrolę nad swoimi danymi, które wykorzystujemy wyłącznie w celu dostarczenia ci informacji, których potrzebujesz lub w celu rozpoczęcia procedur aplikacji i selekcji. W BAS wierzymy w siłę internetu i handlu elektronicznego oraz dążymy do tego, aby internet był jak najbardziej wartościowy dla wszystkich użytkowników. Przestrzegamy następujących zasad, aby zapewnić ci prywatność.
 
Kontrola uzupełniająca: użytkownik może samodzielnie decydować o przechowywanych przez nas danych, a jeśli chce zmienić swoje preferencje, chętnie służymy pomocą.
Na żądanie: w ciągu dwóch dni roboczych otrzymasz od nas wgląd w dane, które dla ciebie przechowujemy.
Bezpieczeństwo: Twoje dane są u nas 'pod kluczem'.
Ważna informacja: używamy twoich danych, aby dostarczyć ci informacji, które cię interesują.

Niniejsze oświadczenie stanowi politykę prywatności firmy BAS i wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje. Dotyczy to wszystkich danych osobowych, które nam podajesz oraz wszelkich danych osobowych, które zbieramy z innych źródeł. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W niniejszym oświadczeniu 'BAS Holding' należy rozumieć jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością BAS Holding B.V., łącznie ze wszystkimi powiązanymi spółkami i podmiotami zależnymi (zwanymi również 'BAS', 'my' lub 'nas'). Pełną listę wszystkich firm wchodzących w skład BAS Holding można znaleźć na stronie http://basholding.com/en/about-bas-holding.html..

Podmiotem BAS odpowiedzialnym za twoje dane osobowe (oraz administratorem danych dla celów przepisów o ochronie danych) jest BAS Holding, która początkowo zbiera informacje od ciebie lub o tobie.

RODO ma na celu zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa będą posługiwać się danymi osobowymi w sposób bardziej przejrzysty, bezpieczny, konkretny i ograniczony. Dlatego też niniejsza polityka prywatności jest doskonałą okazją, aby poinformować cię, w jaki sposób obchodzimy się z danymi i określić twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. 
 

CEL I PODSTAWA PRAWNA

BAS przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający wysoki poziom ochrony. Dla każdego przetwarzania danych istnieje cel i podstawa prawna. Aby zapewnić, że twoje dane są u nas bezpieczne, przechowujemy tylko te dane, które pomagają nam poprawić twoje doświadczenia z BAS. Prawie zawsze opieramy przetwarzanie danych na następujących podstawach prawnych:
 
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia kroków (na twoją prośbę) w celu zawarcia umowy (np. jeśli chcesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas odpowiedniego zobowiązania prawnego (na przykład, gdy musimy zebrać pewne informacje do celów podatkowych lub administracyjnych);
  • przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie handlowym, z uwzględnieniem twoich interesów i praw podstawowych.
 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Długość okresu przechowywania danych osobowych zależy od celu, dla którego zostały one uzyskane oraz charakteru informacji. Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów, chyba że prawo zezwala na dłuższy okres przechowywania. Na przykład, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji finansowej przez siedem lat. 
 

OCHRONA DANYCH

Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i niepożądanym zmianom twoich danych. W ten sposób zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych, że dostęp do danych jest zabezpieczony i że podejmowane są środki bezpieczeństwa. Ponadto, wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. 
 

STRONA INTERNETOWA

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych automatycznie zbieramy pewne rodzaje informacji. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować wykorzystanie dzienników serwerów internetowych do zliczania liczby odwiedzających oraz określania kraju pochodzenia i typu używanego urządzenia. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie. 
 

POZOSTAŁE STRONY INTERNETOWE

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do pozostałych stron internetowych, które są powiązane z naszymi stronami. Nie możemy zagwarantować, że te strony internetowe będą obsługiwać dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy, aby zawsze czytać politykę prywatności danej strony, aby ustalić, w jaki sposób traktuje ona dane użytkownika. 
 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W BAS HOLDING

Możemy udostępniać twoje dane osobowe innym jednostkom biznesowym BAS w celu obsługi użytkowników i dostosowania twoich doświadczeń z BAS do twoich zainteresowań. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych gości online, ani w inny sposób nie ujawniamy ich niepowiązanym stronom trzecim dla ich własnych celów marketingowych.

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych poniżej.
 

UPOWAŻNIENI USŁUGODAWCY

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku dostawcom usług, których zatrudniliśmy (jako podmioty przetwarzające) do wykonywania usług w naszym imieniu. Usługodawcy ci są zobowiązani na mocy zawartej z nimi umowy do wykorzystania lub ujawnienia informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub do wypełnienia zobowiązań prawnych.
 

ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności. Zmiany te zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Nigdy nie będziemy wykorzystywać twoich danych do innych celów bez twojej zgody.
 

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

W zakresie ochrony danych przysługują ci różne prawa. Po pierwsze, masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Masz również prawo zażądać od BAS poprawienia lub usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez BAS twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia danych. Należy jednak pamiętać, że BAS może nie być zobowiązany do spełnienia żądania usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu lub możliwości przenoszenia danych. Obowiązki prawne BAS oraz wyjątki od tych praw będą oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek lub wszystkich powyższych praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

E-mail inspektora ochrony danych (Holandia): privacy@basholding.com
E-mail inspektora ochrony danych (Niemcy): datenschutz@bts-daf.de

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 23 maja 2018 r.